Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Promeda

 

- nadštandardné personálne zabezpečenie ambulancie všeobecnej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku

 

- najvyšší štandard preventívnych prehliadok, riadna periodicita, vyšší štandard a využitie EKG diagnostiky, vitalograf, pulzný oxymeter, doppler BIDOP, skríningové programy

 

- ambulancia je vybavená bifázickým defibrilátorom

 

- podávame intravenóznu infúznu liečbu

 

- zabezpečujeme preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (pracovná zdravotná služba)

 

- lekáreň SIHOŤ v budove zdravotného strediska (dočasne mimo prevádzky)

 

- podieľame sa na iniciatívach pre zdravotnícku výchovu verejnosti

 

- www.ferova-spolocnost.sk - podporujeme tvorbu a realizáciu zdravého životného štýlu - prehľadný slovník pojmov zo zdravovedy, sociológie, ekonómie a práva

 

Vážení priatelia,

 

Výchova každého z nás k aktívnemu prístupu ku svojmu zdraviu, je výchovou ku spôsobilosti vytvárať zdravé sociálne väzby

(rodina, priatela, kolegovia, verejné autority).

 

 

Boh, alebo Peniaze?

Praktický pohľad do medzisektorových vzťahov spoločnosti.

Sami si akiste vytvoríte názor na riešenia, ktoré sú mimochodom známe vo všetkých dobrých  učebniciach ekonómie, práva a sociológie.

    A K T U A L I T Y

ZASTUPOVANIE:

vo štvrtok a piatok

29. a 30.12.2016

zastupuje Dr.Nozdrovický.

 

Prosíme o rešpektovanie ordinačných hodín ako súčasti pracovného času zdravotníckeho personálu.

 

OČKUJEME PROTI CHRÍPKE

Každý rok 01.10. - 30.10.

 

Po 30.októbri očkujeme podľa dostupnosti vakcín.

Príďte včas.

 

Očkujeme všetkých záujemcov o očkovanie proti chrípke.

 

Boh, alebo peniaze?

Učiť sa a nerozmýšľať je strata času,

ale rozmýšľať a neučiť sa je nebezpečné.

(Konfucius)

Made with Namu6