Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých Promeda

O R G A N I Z Á C I A  P R Á C E  A M B U L A N C I E :

 

odbery a bezkontaktná starostlivosť:    06.30 - 08.30

kontaktné vybavenie pacientov:          08.30 - 12.30

štvrtok: 07.00 -08.00

ostatná a bezkontaktná starostlivosť:  od 12.30 hod.

 

Kontaktné vyšetrenie jedného pacienta =  jedna časenka = 10min.

Počet vydaných časeniek: denne 24, vo štvrtok: 6 časeniek.

 

!NA VYŠETRENIE SA OBJEDNAJ TU!

Ak prídete na ambulanciu bez objednania vytlačte si časenku!

POZOR!

Pacientov bez objednania a bez časenky vybavíme len do limitu

bezpečného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

 

využívajte predpis liekov cez internet:

https://www.ecasenka.sk/

s poplatkom podľa prevádzkovateľa systému e-časenka

(príde Vám sms o vybavení Vašej požiadavky)

alebo bezplatne do 48 hodín:

https://napislekarovi.sk/

príde Vám mail od lekára o vybavení Vašej požiadavky

 

https://napislekarovi.sk/

slúži aj na komunikáciu s lekárom - radu a na vyšetrenie

...a na poslanie príloh môžeš použi aj mail:

a83493@napislekarovi.sk

(pdf., obrázky, scany prep.správy, odborné nálezy a iné)

 

Pacienti s teplotou sa musia vždy objednať telefonicky: 052/436 94 27,

alebo najmenej 24h vopred v pracovný deň na:

https://napislekarovi.sk/

Objednanie musíte mať potvrdené telefonátom lekára, alebo sestry.

 

PREVENTÍVNE PREHLIADKY

riadna periodicita, vyšší štandard a využitie EKG diagnostiky, ABI,

pulzný oxymeter, skríningové programy, bifázický defibrilátor

 

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

oprávnenie UVZ SR č.OPPL/4089/10230/2015

 

TOTO JE VŠETKO ČO  POTREBUJTE VEDIEŤ O COVID:

prehľadne spracovaných 29 tém v posteroch a zvuku

 

PODPORUJEME OČKOVANIE proti COVID-19!

 

https://korona.gov.sk/

objednanie na testovanie, e-hranica, očkovanie, PN-ka - hlásenie na SP,

aktuálne opatrenia, cestovanie, čo robiť keď som COVID pozitívny

 

Vážení priatelia,

 

Výchova každého z nás k aktívnemu prístupu ku svojmu zdraviu, je výchovou ku spôsobilosti vytvárať zdravé sociálne väzby

(rodina, priatela, kolegovia, verejné autority).

 

Praktický pohľad do medzisektorových vzťahov v spoločnosti?

Sami si akiste vytvoríte názor na riešenia, ktoré sú mimochodom známe vo všetkých dobrých  učebniciach ekonómie, práva a sociológie.

    A K T U A L I T Y

D O V O L E N K A :

podľa zverejneného

rozpisu neprítomnosti

 

ZASTUPOVANIE:

zastupuje Dr.Sorokáč

(nad lekárňou Ľubka)

052/45 23 150

 

VIPTel

TELEFÓNNA ÚSTREDŇA:

  ambulancia:

052/436 94 27

lekár: 0903 750 974

sestra: 0911 750 974

- predpis liekov

- objednávanie

-  konzultácie

 

Ak Vám telefón v pracovnej dobe nezdvihneme, nechajte odkaz od 07.00 do 09.00h (vo štvrtok 07.00 -08.00h).

Každý odkaz vybavíme, buďte v ten deň na telefóne.

Predovšetkým pracujeme až potom telefonujeme :)

 

KEDY VOLAŤ ZÁCHRANKU?

pri úraze, náhlej bolesti hlavy, hrudníka, brucha, dolných končatín,

dusení, závrati, kolapse,

dezorientácii a bezvedomí

vždy volajte 112/155

---

PACIENTI s TEPLOTOU:

Vždy sa musíte objednať: 052/436 94 27

alebo najmenej 24h vopred: https://napislekarovi.sk/

 

Rešpektujte pokyny verejných autorít proti šíreniu prenosných ochorení !!

 

OČKUJEME PROTI CHRÍPKE

Každý rok 01.10. - 31.12.

 

Po 30.októbri očkujeme podľa dostupnosti vakcín.

Príďte včas.

 

Očkujeme všetkých záujemcov o očkovanie proti chrípke.

 

Boh, alebo peniaze?

Učiť sa a nerozmýšľať je strata času,

ale rozmýšľať a neučiť sa je nebezpečné.

(Konfucius)

Made with Namu6