Očkujeme proti chrípke

        Na našej ambulancii odporúčame očkovanie proti chrípke, ako racionálne rozhodnutie moderného, aktívneho človeka, v súlade so zásadami zdravého životného štýlu, podložené poznatkami medicíny dôkazov, a to z hľadiska jednoznačne prevažujúceho pozitívneho efektu očkovania, ktorým predchádzame ťažkým a/alebo komplikovaným priebehom infekč-ných ochorení.

        Aj očkovanie, ako každý liečebno-preventívny výkon, zasahujúci do integrity organizmu človeka, je zaťažené istou pravdepodobnosťou komplikácií samotného očkovania, prakticky porovnateľného s výskytom závažných nežiatúcich a/alebo toxických účinkov ktoréhokoľvek, náhodne vybraného liečiva.

 

      Antivakcinačné názory neodborníkov/nezdravotníkov osobne vnímam ako povrchné, ako istú výstrednosť týchto individualít v snahe vyniknúť, pritom téma očkovania je mimoriadne vhodná, keďže je výdatne mediálne živená na večnom príbehu života a smrti, v atraktívnom obale osudovosti extrémnych zážitkov pacientov v konflikte so zdravotnou (ne)starostlivo-sťou. Médiám sa na tejto téme dobre predáva reklama.

     

        Všetky zdravotné poisťovne sprístupňovali predošlé roky očkovanie proti chrípke bez doplatku pacienta všetkým medicínsky odôvodneným vekovým katekóriám pacientov (teda s výnimkou detí do 6 mesiaca veku). Sesónne očkovanie 2012-2013 vnímame ako poznačené neriaznivým vplyvom "uhliarikovskej" novely zákona o zdravotnej starostlivosti hradenej na základe verejného zdravotného poistenia...

       

        Zvlášť potrebné je očkovanie proti chrípke u starších a chronicky chorých ľudí, teda po 60. roku života, a u pacientov užívajúcich viaceré lieky na vnútorné choroby (metabolické, reumatické, pľúcne, kardiovasku-lárne ochorenia, choroby krvi, pečene obličiek a u alergikov).

       

          Za rovnako dôležité sezónne očkovania u uvedených skupín pacientov sa považuje očkovanie proti streptokokovému zápalu pľúc! Ide o životne dôležité očkovanie u ľudí po strate sleziny! (po úraze). Tento druh očkovania sa realizuje každé štyri roky u indikovaného pacienta, spravidla s podaním vakcíny proti chrípke.

 

        Vážení pacienti, personál našej ambulancie Vám ďakuje za dôveru. Na  našej ambulancii nezaočkujeme pacienta v rozpore s kontraindikáciami očko-vania. Personál našej ambulancie sa očkuje proti chrípke.

 

Kontraindikácie  a nežiadúce účinky
očkovania

Kontraindikácie očkovania u dospelých pacientov:

- horúčkovté ochorenie s

  teplotou nad 38 st.C

- operácie spojené s imunsu-

  presiou, transplantácie

- aktivne nekontrolované

  autoimunitné/reumatologic-

  ké ochorenie, vyžadujúce

  celkovú imunosupresívnu

  liečbu

- onkologické ochorenie v

  aktívnej onkologickej liečbe

  chemoterapiu a/alebo rá-

  dioterapiou

- zdokumentovaná alergia na

  konkrétnu očkovaciu látku

  (jej komponenty - vaječný

  bielok napríklad)

- výskyt nežiadúcej reakcie

  po očkovaní do objasnenia

  jej mechanizmu

 

Relatívne kontraindikácie:

- tehotnosť pre vybrané

  druhy očkovania

- infekcia HIV pre vybrané

  druhy očkovania

- plánovaná operácia

 

Nežiadúce účinky:

1.nezávažné: lokálny opuch, bolesť, začervenanie,celkové: bolesti hlavy, teplo-ta menej ako 39 st.C, hnač-ka

2.závažné: lokálne abscesy po aplikácii, teplota nad 39 st.C, anafylaxia, kŕče

Made with Namu6