Cenník

cenník za spoplatnené výkony je k dispozícii v čakárni a ambulancii platný od 01.04.2015

 

- potvrdenie o zdravotnom stave na prihlášku k vysokoškolskému štúdiu:

  (vydávanie lekárskych potvrdení - Z02.7)

  3,-€

- potvrdenie o odporúčanom liečebnom režime:

  (vydávanie lekárskych potvrdení - Z02.7)

  3,-€

- vystavenie náhradného tlačiva DPN:

  (iné vyšetrenie na administratívne účeky - Z02.8)

  5,- €

- zdravotný preukaz:

  (vstupná prehliadka pred nástupom do zamestnania - Z02.1)

  5,-€

- vyšetrenie pred športovou súťažou:

  (vyšetrenie pred športovou súťažou - Z02.5)

  10,-€

- prednostné vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu:

  (iné vyšetrenie na administratívne účeky - Z02.8)

  10,-€

- posudok o zdravotnej spôsobilosti vodiča po 65 roku života:

  (vyšetrenie na vodičský preukaz - Z02.4)

  15,-€

- preventívna prehliadka vo vzťahu k práci:

  (vstupná prehliadka pred nástupom do zamestnania - Z02.1)

  15,-€

- preventívna prehliadka vo vzťahu k práci s EKG:

  (vstupná prehliadka pred nástupom do zamestnania - Z02.1)   

  20,-€

- neospravedlnená neúčasť pacienta na objednanom vyšetrení / prehliadke

  (iné vyšetrenie na administratívne účeky - Z02.8)

  20,-EUR

- administratívne výkony pre komerčné poisťovne:

  (vyšetrenie pre komerčnú poisťovňu - Z02.6)

  25,- € / hod.

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vodiča:

  (vyšetrenie na vodičský preukaz - Z02.4)

  25,-€

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného pasu:

  (vydávanie lekárskych potvrdení - Z02.7)

  50,-€

Konverzný kurz

1 € = 30,126 Sk

 

Povinné zverejnenie:

 

1. Zoznam zdravotných výkonov pri ktorých sa požaduje úhrada pacienta v zmysle Nariadenia vlády SR 777/2004 z.z. v platnom znení: Z02.1, Z02.4, Z02.5, Z02.6, Z02.7, Z02.8

 

2. Zoznam služieb, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pri ktorých sa požaduje úhrada pacienta v zmysle Nariadenia vlády SR 722/2004 z.z. v platnom znení: Neposkyujú sa.

Made with Namu6