Preventívne prehliadky

Príďte na preventívnu prehliadku !!!

Preventívne prehliadky sa realizujú podľa zákona o zdravotnej starostlivosti, každé dva roky.

Zákon stanovuje náplň preventívnej prehliadky podľa vekových kategórií, pohlavia a pridaných zdravotných rizík.

V záujme racionalizácie každodennej liečebno – preventívnej činnosti ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, prosíme pacientov o plánovanie preventívnej prehliadky.

 

1. Na odber krvi pred v rámci preventívnej prehliadky Vás objedná sestra, alebo lekár - osobne pri návšteve ambulancie - e-časenka.

 

2. V dohodnutý deň odberu krvi Vás sestra objedná na dokonnčenie preventívnej prehliadky - e-časenka a lekár doplní Vašu anamnézu.

 

3. Dokončenie preventívnej prehliadky znamená kompletizáciou fyzikálneho vyšetrenia, EKG, vyhodnotenia laboratórnych nálezov, včítane testu na okultné krvácanie zo stolice, prípadne plánovania odborných vyšetrení, doplňujúcich zobrazovacích a funkčných vyšetrení, liečby a/alebo očkovania.

 

 

 

 

Made with Namu6